چرتکه سطح متوسط

آموزش محاسبه ذهنی با چرتکه سطح متوسط (ازنوجان)

نوشته مهندس سید مجید حسینی

در صورتی که دوره مقدماتی را قبلا مطالعه نکرده اید، حتما قبل از شروع این دوره نصب و مطالعه نمایید.

شامل تدریس فصل ها، نکات مهم درس، فعالیت های تقویت حافظه، نمونه سوالات و تست های مربوط به هر فصل و پاسخ آنها می باشد.

آموزشی برای ” معلمین محترم” ، ” والدین” و “دانش آموزان” و “فرزندان” و نقویت حافظه آنها.

 این آموزش به معلمین و والدین و فرزندان، جهت تقویت حافظه توصیه می گردد.

این آموزش شامل فصل های زیر:
فصل اول: یاد آوری سطح مقدماتی
فصل دوم: جمع خانواده
فصل سوم: تفریق خانواده
فصل چهارم: ضرب در عدد یک رقمی
فصل پنجم: ضرب در عدد دو رقمی
فصل ششم: تقسیم بر عدد یک رقمی
فصل هفتم: تقسیم بر عدد دو رقمی 

فصل های اول و دوم رایگان (صلواتی) می باشند و برای استفاده از سایر فصول می بایست نسبت به خریداری محصول اقدام فرمایید.

لطفا با ارائه نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده خود ما را در بهتر نمودن آموزش ها و خدمات یاری فرمایید.

دانلود و نصب