چرتکه سطح مقدماتی

آموزش محاسبه ذهنی با چرتکه سطح۱ مقدماتی (ازنوجان)

با جستجوی کلمه (ازنوجان) در اینترنت، کتاب های ما را یافته و نصب کنید.
نوشته مهندس سید مجید حسینی

 شامل تدریس فصل ها، نکات مهم درس، فعالیت های تقویت حافظه، نمونه سوالات و تست‌های مربوط به هر فصل و پاسخ آنها می‌باشد.

آموزشی برای ” مدرسین محترم” ، “والدین” و “دانش آموزان” و نقویت حافظه آنها.

 این آموزش به معلمین و والدین و فرزندان، جهت تقویت حافظه توصیه می‌گردد.

این آموزش شامل فصل های زیر:
فصل اول: آشنایی با چرتکه
فصل دوم: جمع و تفریق ساده
فصل سوم: اعداد دو یا چند رقمی
فصل چهارم: جمع دوست کوچک
فصل پنجم: تفریق دوست کوچک
فصل ششم: جمع دوست بزرگ
فصل هفتم: تفریق دوست بزرگ
 

   فصل های اول و دوم رایگان (صلواتی) می باشند و برای استفاده از سایر فصول می‌بایست نسبت به خریداری محصول اقدام فرمایید.

لطفا با ارائه نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده خود ما را در بهتر نمودن آموزش‌ها و خدمات یاری فرمایید.

دانلود و نصب