آموزش نکات ریاضی هشتم ازنوجان

آموزش ریاضی پایه هشتم ازنوجان 

تدریس نکات و نمونه سوالات ریاضی هشتم ازنوجان (کلاس هشتم )

با جستجوی کلمه (ازنوجان) در اینترنت، کتاب های ما را یافته و نصب کنید.
نوشته مهندس سید مجید حسینی ازنوجانی (کاری از گروه ایران آموزش – ازنوجان )

 شامل تدریس فصل ها، نکات مهم درس، نکات مهم، نمونه سوالات با جواب تشریحی آنها و نکات مهم سوالات، تست های مربوط به هر فصل و پاسخ آنها به همراه توضیحات کافی.

آموزشی برای ” معلمین محترم” ، ” والدین” و “دانش آموزان”

 این آموزش ریاضی هشتم  و نکات مهم و نمونه سوالات امتحانی علاوه بر معلمین و والدین، به دانش آموزانی که سال قبل کلاس هشتم بوده و دارای پایه ضعیف هستند و دانش اموزانی که در سال جدید به کلاس هشتم می روند توصیه می شود.

شامل فصل های زیر:
فصل اول:  عددهای صحیح و گویا
فصل دوم: عددهای اول
فصل سوم: چند ضلعی ها
فصل چهارم: جبر و معادله
فصل پنجم: بردار و مختصات
فصل ششم: مثلث
فصل هفتم: توان و جذر
فصل هشتم: آمار و احتمال
فصل نهم: دایره

 فصل های اول و دوم رایگان (صلواتی) می باشند و برای استفاده از سایر فصول می بایست نسبت به خریداری محصول اقدام فرمایید.

لطفا با ارائه نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده خود ما را در بهتر نمودن آموزش ها و خدمات یاری فرمایید.

دانلود و نصب