گام به گام فارسی ششم دبستان

این کتاب یکی از مجموعه کتاب های گروه آموزشی ازنوجان و نوشته‌ی مهندس سیدمجیدحسینی (ازنوجانی) بوده و شامل موارد زیر است:
الف)  معنی واژه ها و متن و شعر
ب)  خود ارزیابی
ج) دانش‌های زبانی و ادبی
د) نوشتن

فصل های اول و دوم برنامه رایگان است و برای فعالسازی سایر فصل ها می بایست خرید انجام پذیرد. با انجام پرداخت درون برنامه ای برای یک فصل، همه فصلها به طور همزمان فعال خواهند شد و نیازی به خرید هر فصل به طور جداگانه نیست.

دانلود و نصب