نمونه سوالات ریاضی پنجم ازنوجان

بانک نمونه سوالات و آزمون های ریاضی پنجم ازنوجان 

کتاب کار ریاضی پنجم ازنوجان (پایه  پنجم )

با جستجوی کلمه (ازنوجان)، کتاب های ما را یافته و نصب کنید.
نوشته مهندس سید مجید حسینی ازنوجانی (کاری از گروه آموزشی ازنوجان )

 سوالاتی برای ” معلمین محترم” ، ” والدین” و “دانش آموزان”

   این نمونه سوالات ریاضی پنجم به معلمین و والدین و دانش آموزانی که نیاز به طرح نمونه سوال دارند کمک شایانی می کند. 

برای هر فصل ۴ سری نمونه سوال طرح شده است  و همچنین چند سری آزمون نوبت اول و دوم را نیز شامل می شود. این کتاب مکمل کتاب اموزش ریاضی پنجم ازنوجان می باشد.

شامل فصل های زیر:
فصل اول:  کسر متعارفی
فصل دوم: کسر
فصل سوم: نسبت، تناسب و درصد
فصل چهارم: تقارن و چند ضلعی ها
فصل پنجم: عددهای اعشاری
فصل ششم: اندازه گیری
فصل هفتم: آمار و احتمال
چند سری آزمونهای کلی از تمام فصلهای کتاب

   فصل های اول و دوم رایگان (صلواتی) می باشند و برای استفاده از سایر فصول می بایست نسبت به خریداری محصول اقدام فرمایید.

لطفا با ارائه نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده خود ما را در بهتر نمودن آموزش ها و خدمات یاری فرمایید.

دانلود و نصب